cesta k finanční nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytován jako součást investiční služby řízení portfolia podle smlouvy o řízení portfolia uzavřené podle §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch ve znění pozdejších předpisů.

Aktivně řízené riziko

Každá investice se vyznačuje určitým rizikem. Riziko je míra nejistoty spojená s investicí a jeho výška závisí na vybraném investičním nástroji. Mezi méně rizikové investice patří např. státní dluhopisy, naopak nejrizikovější jsou investice do akcií, případně do derivátových instrumentů.

Jednotlivé investiční nástroje v závislosti na svém riziku přináší různé výnosy. Výnos je odměnou za podstoupené riziko. Výběr investičního nástroje - strategie - je výsledkem rozhodnutí o úrovni akceptace rizika a očekávaného výnosu.

Investování s aktivně řízeným rizikem přináší jistotu, že po celou dobu investice je riziko udržováno na úrovni zvolené klientem a při této úrovni je optimalizován výnos.

Aktivně řízené riziko - graf