cesta k finanční nezávislosti
Konto života
Bezplatná infolinka:
800 11 11 44

Produkt Konto života je poskytován jako součást investiční služby řízení portfolia podle smlouvy o řízení portfolia uzavřené podle §43 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch ve znění pozdejších předpisů.

Důchodové investování

Důchodové investování Vám umožní vytvořit si finanční stabilitu pro stáří. Je složené z několika investičních portfolií, které se v čase automaticky mění s blížícím se koncem doby investování. Důležitý je poměr mezi jednotlivými investičními nástroji, které tvoří různé investiční strategie. V prvních letech je investiční strategie tvořená většinou investicemi do akcií, potom v průběhu investování narůstá podíl investicí do dluhopisů, které pro Vás výnos „zamykají“, a takovýmto způsobem účinně chrání Vaše investované prostředky.

1. etapa – období více než 8 roků před vypršením doby investování - investice v Dynamickém portfoliu
2. etapa – období 8 až 4 roky před ukončením doby investování - investice ve Vyváženém portfoliu
3. etapa – období kratší než 4 roky před uplynutím doby investování - investice v Konzervativním portfoliu

Důchodové investování je speciálně vyvinutý dlouhodobý program investování, který Vám přináší potenciál participovat na světových investičních příležitostech, a tak dlouhodobě budovat Vaše důchodové zabezpečení.

Účelové investování

Účelové investování dává možnost vytvořit si finanční zdroje na realizaci rozličných cílů. Nabízí pět různých investičních strategií, portfolií, pro které jsou charakteristické různé míry rizika i potenciálního výnosu. Výběrem jednotlivých parametrů investování si můžete investování přizpůsobit svým potřebám tak, abyste v budoucnosti mohli realizovat své plány.

Vyberte si dobu investování, frekvenci placení, výšku pravidelné investice a investiční strategii. Zvolte si své tempo investování.

Investiční strategie:

Konzervativní portfolio s roční mírou volatility 3 % p.a.v EUR.

Vyvážené portfolio s hranicí roční volatility 7 % p.a. v EUR.

Dynamické portfolio s roční mírou volatility 10 % p.a. v EUR.

Globální portfolio s mírou roční volatility 14 % p.a. v EUR.

Růstové portfolio s nejvyšší mírou roční volatility 18 % p.a. v EUR.